ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Nie znając treści życzeń, nim je napisałam, zdecydowałam, że zanim je przeczytam, poddam je automatycznym analizom, aby sprawdzić, czy nie wskażą mi one kierunku dalszych analiz.


Rozpoczęłam od analizy frekwencyjności, czyli występowania poszczególnych słów, osobno w życzeniach osób do 30 r.ż i po. Słowa najczęściej powtarzane w życzeniach osób do 30 r.ż. to "zawodowego" i "sukcesów" (różne osoby wypowiedziały każde słowo po 9 razy), "rozwoju" (5 razy), "realizacji" (4 razy)

Rys.1. Słowa najczęściej powtarzające się w życzeniach osób do 30 r.ż.

Natomiast osoby po 30 r.ż. najczęściej wypowiadały słowa: "czasu" i "rodziny" (11 razy powtórzone słowa), "spokoju" (9 razy), "realizacji" i "pasji" (każde słowo wystąpiło 8 razy).  

Rys.2. Słowa najczęściej powtarzające się w życzeniach osób po 30 r.ż.

Po analizie frekwencyjności możemy już dostrzec pewną tendencję: osoby do 30 r.ż. w swoich życzeniach bardziej koncentrowały się na sprawach zawodowych, niż osoby po 30 r.ż., których życzenia częściej odnosiły się do życia rodzinnego.

Jednakże analizę frekwencyjności warto wesprzeć poprzez sprawdzenie kolokacji (czyli zestawień słów najczęściej występujących razem).

Osoby do 30 r.ż. najczęściej powtarzały w życzeniach noworocznych słowo "sukcesów" w różnych zestawieniach: i sukcesów (5 razy), sukcesów zawodowych (3 razy), sukcesów sukcesów (3 razy). W sumie sukcesów w różnych konfiguracjach wystąpiło 11 razy, a to bardzo dużo, jak na analizę życzeń 6 osób (życzenia były raczej krótkie, kilku zdaniowe, dlatego analizowanego tekstu było stosunkowo niewiele).  

Rys.3. Kolokacje najczęściej powtarzające się w życzeniach osób do 30 r.ż.

W życzeniach osób po 30 r.ż. najczęściej powtarzały się zestawienia słów: "świętego spokoju" (7 razy), "pasji i" (6 razy), "czasu dla" (5 razy) "rodziny i" (5 razy).

Rys.4. Kolokacje najczęściej powtarzające się w życzeniach osób po 30 r.ż.

Obie analizy upewniły mnie w przekonaniu, że życzenia osób po 30 r.ż. są bardziej związane z życiem rodzinnym, a przed trzydziestką z rozwojem kariery zawodowej.


Dostrzegając już sedno treści, zdecydowałam się na tagowanie – nic przecież nie zastąpi wiedzy człowieka i ingerencji w przebieg analizy z tego poziomu. Przeczytałam wszystkie życzenia, kategoryzując treści na te związane z rodziną, i te związane z pracą. Przyjęłam rygorystyczne kryterium, że jednoznacznie musi wynikać z treści, że chodzi o rodzinę lub pracę, aby dana wypowiedź została skategoryzowana.

Tagowanie treści pozwoliło mi na dostrzeżenie relacji między utworzonymi przeze mnie kategoriami.

Biorąc pod uwagę tylko życzenia osób przed 30 r.ż. (wypowiedzianych przez nich 215 słów), widać, że 17% ich życzeń odnosiło się do pracy (36 słów), a 3% do kwestii związanych z życiem rodzinnym (7 słów).

 Rys.5. Stosunek kategorii „praca” i „rodzina” do wszystkich wypowiedzi osób przed 30 r.ż.

Osoby po 30 r.ż. w swoich życzeniach (278 słów) częściej odnosili się do życia rodzinnego, stanowiło to 19% ich wypowiedzi (54 słowa), niż do pracy – 9% (25 słów).

Rys.6. Stosunek kategorii „praca” i „rodzina” do wszystkich wypowiedzi osób przed 30 r.ż.

Z przedstawionych analiz jednoznacznie wynika, że nie tego samego życzą sobie ci i te przed 3-dziechą, co po. Osoby przed 30 r.ż. dużo częściej w życzeniach odnoszą się do rozwoju zawodowego, a po 30 r.ż. życzą sobie udanego życia rodzinnego.

Implikacje: dostosujcie składane życzenia do wieku osoby, nie wszystkim życzmy tego samego - choć wszystkim dobrze!

Poniżej filmik, jak opisać pliki do analizy: 


Inne artykuły